Wet op de privacy

De Baptistengemeente Hardenberg is een kerkelijke gemeenschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. (Wet op de Privacy, AVG). Wij vinden privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit een wettelijke basis heeft. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten, aan welke regels we ons houden en welke rechten je hebt.

locatie

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van data doordat u contact gegevens aan ons verstrekt, omdat u lid of een vaste gast bent van de gemeente, maar ook wanneer u contactgegevens verstrekt via onze website. Persoonsgegevens die wij verwerken: naam, adres, postcode en woonplaats (permanent en/of tijdelijk), e-mailadres, telefoonnummer (vast/mobiel), geboortedatum, doopdatum, overlijdensdatum en gegevens van eventuele minderjarige gezinsleden. Ook is dit privacy statement van toepassing op de verwerking van data in onze giftenadministratie: naam, adres, woonplaats en IBAN. Het verzamelen van deze persoonsgegevens gebeurt wanneer u een bijdrage overmaakt naar ons rekeningnummer. Daarnaast verwerken wij als gemeente foto’s en video-opnames, waarop u wel of niet duidelijk zichtbaar bent.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: op basis van uw toestemming, een overeenkomst met u, een wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang in het kader van onze visie en missie. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daarmee verenigbare doeleinden, zoals het beantwoorden van uw vragen, het nakomen van afspraken, het organiseren van of u informeren over onze activiteiten.

Bewaartermijn

De Baptistengemeente Hardenberg zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Hoe lang gegevens bewaard blijven is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van leden en vaste gasten) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, bewaard volgens de wettelijke eisen. Indien uw persoonsgegevens niet meer voor het doel relevant zijn waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.

Beveiliging

Baptistengemeente Hardenberg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u of uw overleden familielid hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie door een e-mail te sturen naar: secretaris@baptistenhardenberg.nl

Ledenlijst

Wij hebben een ledenlijst samengesteld waarop uw persoonlijke gegevens staan vermeld. Deze lijst wordt met enige regelmaat digitaal verspreid onder de leden en vaste gasten. Mocht u uw toestemming intrekken voor vermelding op deze lijst, dan zullen bij een volgende uitgave uw gegevens niet meer vermeld worden. U blijft de lijst dan wel gewoon ontvangen.

E-mail

Wanneer u als lid of vaste gast van de gemeente uw e-mailadres aan de Baptistengemeente Hardenberg hebt verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van actuele informatie van onze gemeente. Voor vergaderingen worden documenten per mail verstrekt. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt. Wanneer u geen berichten meer wilt ontvangen kunt u zich op elk moment afmelden bij het secretariaat van de gemeente.

Cookies

Baptistengemeente Hardenberg gebruikt op haar website geen cookies. Als u contact opneemt en daarbij persoonlijke gegevens vermeldt zijn deze persoonsgegevens alleen toegankelijk voor medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Vragen over privacy beleid

Baptistengemeente Hardenberg houdt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Het actuele privacy statement staat steeds op onze website vermeld. Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit beleid, neemt u dan contact op met het secretariaat. Gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u met ons contact opnemen via secretaris@baptistenhardenberg.nl

Scroll naar boven