Wat wij geloven

In onze gemeente staat de Bijbel, het woord van God, centraal. De Bijbel is de bron waaruit we kracht en troost putten. Tegelijkertijd is de Bijbel ook de norm waaraan we ons leven toetsen. Niet wat we zelf denken of voelen is het belangrijkste in ons leven, maar wat God te zeggen heeft. Toch draait ons geloof niet om een Boek maar geloven wij bovenal in een Persoon: Jezus Christus.

Wij geloven dat Hij Gods Zoon is, onze Verlosser, die voor ons gestorven is aan het kruis maar ook weer is opgestaan.
Elke maand herdenken wij bij het Avondmaal Zijn lijden en sterven.

We geloven dat Jezus Christus de weg voor ons heeft vrijgemaakt en dat God ons wil vervullen met de Heilige Geest, zodat we Gods liefde in woorden en daden doorgeven aan elkaar en aan de mensen om ons heen. We geloven dat een persoonlijke relatie met Jezus Christus noodzakelijk is om te kunnen leven naar Gods wil.

Net als andere christenen belijden Baptisten dat Jezus Christus Gods Zoon is en dat Hij door God werd gezonden om ons te redden. Door het lijden en sterven van Jezus en door Zijn opstanding geloven wij dat er nieuw leven en contact met God mogelijk is. Iedereen die dat gelooft en zijn of haar leven heeft toevertrouwd aan God, mag zich een kind van God noemen.

Baptisten benadrukken dat de mens persoonlijk moet kiezen om Jezus te volgen als antwoord op Gods liefde. De Bijbel leert dat je na zo'n persoonlijke keuze de Heilige Geest ontvangt en gedoopt mag worden. Net als in de Bijbel ga je tijdens de doop helemaal onder water. Het woord 'baptist' komt van het Griekse woord baptistés, dat de Bijbel gebruikt voor 'dopen' of 'onderdompelen'. De doop is het teken (van de start) van een nieuw leven met God.

 

 

bijbel
Scroll naar boven