Leiding van de gemeente

Ieder lid of gast heeft zijn of haar rol in de gemeente, bijvoorbeeld in onderwijs, delen van het geloof, gastvrijheid of organisatie.
Wat leiderschap betreft is de gemeente opgebouwd als echte Baptisten gemeente. Niet de voorganger of de raad vormt het hoogste gezag, maar de stemmen van de leden gezamenlijk. De besluiten worden genomen in de ledenvergadering, die twee keer per jaar wordt gehouden.

Belangrijk is dat het hierbij ieders taak en verantwoordelijkheid is, vanuit de Bijbel en door gebed, Gods wil voor de gemeente te zoeken.

Vanuit de gemeente wordt de Raad benoemd. Deze Raad bestaat uit gemeenteleden met specifieke taken (oudsten, diakenen en voorganger).

710A0402-2
Scroll naar boven