Missie en visie

De Baptisten Gemeente Hardenberg (BGH) heeft als doel om:

- het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden;
- zij die Jezus Christus aanvaard hebben als hun persoonlijke Verlosser, Zaligmaker en Heer, op belijdenis van hun geloof door onderdompeling te dopen;
- de gemeente te onderwijzen vanuit de Bijbel.

Vanuit deze missie en visie streeft de BGH ernaar om:
- een enthousiaste, levendige gemeente van Jezus Christus te zijn, waar jongeren en ouderen zich thuis voelen;
- grote aandacht te hebben voor het levendmakende Woord van God;
- mensen te stimuleren om trouw te zijn en zich met vreugde aan God  en aan elkaar te geven;
- aansprekend en uitnodigend te zijn voor buitenstaanders.

We willen samen als gemeente deze visie handen en voeten geven, door:
- als gemeente samen op te trekken;
- zorg en aandacht te schenken aan het persoonlijk geloofsleven;
- een belangrijke plek te geven aan het onderwijs (prediking, bijbelstudies en kringen);
- te investeren in aansprekende erediensten en samenkomsten, motiverende activiteiten in en rondom de gemeente;
- pastorale zorg te geven aan elkaar;
- naar buiten te treden en zichtbaar te zijn (evangelisatie en zending);
- diaconaat dat om mensen geeft.

colorful abstract background with triangles
Scroll naar boven